Om foreningen

Kort om foreningen
Brøndby Boligselskab Antennelaug blev startet i 2019.

Formålet er at sørge for godt og billigt tv, internet og telefoni til beboerne i medlemsafdelingerne.

Vores fokuspunkter er at følge med tiden, at være på forkant i bestyrelsen med hvad fremtiden bringer og hvordan vi kan bruge dette bedst muligt set ud fra brugbarhed, funktionalitet, kvalitet og priser.

Det er vores medlemmer og demokrati der bærer Brøndby Boligselskabs Antennelaug.

Sekretariatet
Sekretariatet står for den daglige håndtering af de opgaver og ansvar der ligger indenfor Brøndby Boligselskabs Antennelaugs aftaler og vedtægter.

Brøndby Boligsselskabs Antennelaug har medlemskab at AF86, hvorved at alle henvendelser fra vores beboere/medlemmer om Drift, TV-Pakker, Priser og bestilling, Internet, Telefoni, Mobiltelefoni etc. skal kontakten foregå til AF86.

Deres hjemmeside er www.af86.dk, samt telefon 77 99 29 55

Bestyrelsen
Bestyrelsen er sammensat af følgende medlemmer som er valgt via det årlige repræsentantskab i Brøndby Boligselskab Antennelaug.