Information til medlemmer i AF86 om driftsbidrag

Fra AF86 har vi modtaget nedenstående: "Den 1. november er næste kvartalsbetaling i AF86 og I den forbindelse ville vi normalt også opkræve det driftsbidrag, I som medlemmer betaler til AF86. Bestyrelsen i AF86 har dog på det seneste møde besluttet, at der ikke...

Problemer med afsendelse af mail

Der florerer en information fra DKTV (Dansk Kabel TV) om problemer med afsendelse af mail. Dette vedrører imidlertid alene de kunder, som har oprettet en mailadresse direkte hos DKTV, hvilket er under 1% af Antenne Laugets medlemmer. Informationen skulle alene have...

Status på opgradering af internettets infrastruktur

Vi har været i kontakt med Dansk Kabel TV, for at høre hvordan arbejdet skider frem, så alle kan bliver ”Giga klar!” Dansk Kabel TV er i fuld sving med at gennemgå hovednettet (Back Bone) som skal være klar, før de kan udarbejde endelige beregninger for den enkelte...

Ændringer i betalingsvilkår til AF86 for TV og internet

AF86 har meddelt, at der sker ændring i opkrævningen af betalinger for TV og internet pr. 1. februar 2021. Her overgår betalingen fra at være månedsvis forud, til at være kvartalsvis forud. Dette er af flere opfattet som en prisstigning, men der er imidlertid tale om...

Opgradering af internettets infrastruktur

Antenneforeningen af 1986 (AF86) har sammen med BB antennelaug drøftet en opgradering af internettets infrastruktur, således at alle medlemsafdelingers netværk er fremtidssikret og har maksimal ydelse. Streaming bliver mere og mere udbredt ligesom flere og flere har...

TV-pakker og priser 2020

Se følgende PDF-dokumenter for et overblik over TV-pakker og priser for 2020. TV Pakkepriser 2020-Berlingske_23-11-2019 Pakke og Streaming priser 2020

Nyt vedr. YouSee

Kære Medlemmer, AF86 er i gang med at forhandle om nye priser og kanaler med YouSee. Grundet konflikten mellem Yousee og Discovery Networks pågår der forhandlinger og løsninger, som vi ikke kender løsningen på, før at de respektive parter har fundet en løsning. Vi har...