Antenneforeningen af 1986 (AF86) har sammen med BB antennelaug drøftet en opgradering af internettets infrastruktur, således at alle medlemsafdelingers netværk er fremtidssikret og har maksimal ydelse.

Streaming bliver mere og mere udbredt ligesom flere og flere har behov for at kunne arbejde hjemme.
For at kunne tilgodese dette kræver det en mindre opgradering af afdelingernes netværk.

Vi har på medlemmernes vegne forespurgt Brøndby Boligselskab om en eventuelt huslejekonsekvens herfor.

Der er hensat midler og/eller overskud af fri midler, hvorfor der IKKE være nogen huslejekonsekvens (stigning) ved denne opgradering. Alle medlemsafdelinger har tilsluttet sig opgraderingen.