Ændringer i betalingsvilkår til AF86 for TV og internet

AF86 har meddelt, at der sker ændring i opkrævningen af betalinger for TV og internet pr. 1. februar 2021. Her overgår betalingen fra at være månedsvis forud, til at være kvartalsvis forud. Dette er af flere opfattet som en prisstigning, men der er imidlertid tale om...