Fra AF86 har vi modtaget nedenstående:

“Den 1. november er næste kvartalsbetaling i AF86 og I den forbindelse ville vi normalt også opkræve det driftsbidrag, I som medlemmer betaler til AF86.

Bestyrelsen i AF86 har dog på det seneste møde besluttet, at der ikke opkræves driftsbidrag for de næste 3 måneder, som er november, december og januar.

Dette skyldes, at vi forventer at komme ud af det nuværende regnskabsår med et lille overskud, hvorfor bestyrelsen har besluttet allerede nu at tilbageføre noget af overskuddet til medlemmerne, ved ikke at opkræve driftsbidraget de næste 3 måneder.

For jer medlemmer betyder det, at I vil få en mindre omkostning i jeres lokale antenneregnskab end I nok har afsat i budgettet. Dette med 2 måneders effekt i 2023 og 1 måned i 2024 regnskabet”