AF86 har meddelt, at der sker ændring i opkrævningen af betalinger for TV og internet pr. 1. februar 2021. Her overgår betalingen fra at være månedsvis forud, til at være kvartalsvis forud.

Dette er af flere opfattet som en prisstigning, men der er imidlertid tale om en omlægning af betalingerne – prisstigninge fra 2020 til 2021 udgør 25 kr. for TV pakker og er uforandret/faldet for internettet. Vær i denne forbindelse også opmærksom på, at der ikke var prisstigning på TV pakkerne fra 2019 til 2020.

AF86 har oplyst, at ændringen er sket for at imødegå de stigende omkostninger ved opkrævning af betaling, som ellers skulle have været tillagt betalingen for TV pakkerne og internettet.

Ændringen af betalingsterminen er meddelt den enkelte bruger på regning/betalingsservice ved betalingen for december måned 2020. Endvidere har ændringen været omtalt i BredbåndsNyt for december og på AF86’s hjemmeside.