Kære Medlemmer,
AF86 er i gang med at forhandle om nye priser og kanaler med YouSee.
Grundet konflikten mellem Yousee og Discovery Networks pågår der forhandlinger og løsninger, som vi ikke kender løsningen på, før at de respektive parter har fundet en løsning.
Vi har forståelse for den usikkerhed det skaber, samt om hvad fremtiden vil vise.
Omkring pakker og løsninger med AF86, skal man henvende sig til AF86, hvilket kan ske på hjemmeside www.af86.dk eller telefon 77 99 29 55
Det er via vores medlemskab med AF86, at AF86 melder tilbage når de ved noget konkret, hvilket Brøndby Boligskabs Antennelaug har en dialog med AF86 om